Industrial Sustainability Congres 2022

The House of Technology organiseert 12 mei een interactief congres, doel is een bijdrage leveren aan het uitwisselen van ervaringen met het definiëren en implementeren van duurzaamheidsprojecten bij MKB+ maakbedrijven. WDS zal als spreker aanwezig zijn, met als thema: Toeleverancier als regisseur in de circulaire keten

Lees verder >>

Sustainable Development Goals

Het is belangrijk dat we als Nederlandse Maakindustrie stoppen met ‘greenwashen’ op marketinggebied en starten met concrete acties. WDS doet dit door zich te verbinden aan de SDG’s van de UN en is actief aan de slag met circulariteit en duurzaamheid voor industriële producten.

Lees verder >>