Sustainable Solutions

DUURZAAMHEID GAAT VERDER DAN ZONNEPANELEN OP HET DAK EN RIJDEN IN ELECTRISCHE AUTO’S. ECHTE DUURZAAMHEID BEGINT IN HET PRODUCT ZELF MET HET OOG OP EEN LANGE LEVENSDUUR, HET GEBRUIK VAN MINDER VIRGIN MATERIALEN EN HET INZITTEN VAN ALTERNATIEVEN, STANDAARDISATIE, DÉ- EN RÉMONTAGE, TOEKOMSTIGE FLEXIBILITEIT, ONDERHOUD EN REPARATIE.

Circulaire maakindustrie

Circulair ondernemen wordt steeds meer de standaard in de maakindustrie vanwege een groeiende vraag naar duurzame producten van de afnemer. Tegelijkertijd zorgt wet- en regelgeving, subsidie- en financieringsvoorwaarden en milieuaspecten ervoor dat produceren vanuit circulair oogpunt het nieuwe normaal wordt.

Er zijn vele manieren en technieken toe te passen zodat ook uw product of businessmodel circulair wordt, door slimmere engineering, toepassing van andere productiemethodes of verlenging van de  levensduur. Naast voordelen voor het milieu, brengt dit ook financiële voordelen met zich mee.

Effectief gebruik maken van materiaal

Standaard hanteren wij binnen de 10R ladder van circulariteit: REDUCE. Dit doen wij door:

  • Effectief gebruik te maken van de werkelijke eigenschappen van het materiaal , zodat er minder materiaal nodig is
  • Slimme engineering en vormgeving toe te passen voor minder materiaalgebruik
  • De juiste materiaalkwaliteiten te kiezen
  • Produceren met minder materiaal
  • Geen onnodige veiligheidsfactoren in te bouwen
  • Gebruik te maken van de versterkende eigenschappen van productietechnieken