Product als Dienst: Mr. Servitization

Van een productgerichte marktbenadering (lineair) naar een circulair model, waar begin je en hoe pak je dit aan?

Hiervoor heeft We Deliver Solutions een sterke partner, Mr. Servitization. Zij zijn gespecialiseerd in duurzame/circulaire waardeproposities in de maakindustrie. Hierbij zetten ze servitization in als methode om invulling te geven aan deze propositie.

Daarnaast hebben zij een aanpak ontwikkeld waarbij de transitie van product -, naar oplossing georiënteerde sales begeleiden. Deze aanpak is gebaseerd op rechtstreekse ervaring vanuit de praktijk. Hierdoor kunnen niet alleen alle aspecten worden geadresseerd, maar ook het effect op de business voorspelbaar gemaakt worden.

Mr. Servitization begeleidt op deze wijze de MKB maakindustrie van een product gerichte marktbenadering naar een oplossingsgerichte, vaak duurzame/circulaire, marktbenadering.

Meer info over Mr Servitization leest u op: https://www.productalsdienst.nl/